به وب سایت Denmark2Iran.com خوش آمدید.
  • انتخاب زبان :
  • فارسی
  • انگلیسی

– IFUشریک سرمایه گذاری، ارائه تخصص در زمینه ریسک سرمایه گذاری و بازار در حال ظهور

IFU یک موسسه توسعه مالی مستقل و دولتی است که به ارائه ریسک سرمایه به شرکت هایی که کسب و کار راه اندازی می کنند در کشورهای در حال توسعه می پردازد. هدف IFO، ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال سرمایه گذاری و افزایش فرصت های تجارت و صنعت دانمارکی در بازارهای نوظهور است.
IFU سهام سرمایه و وام فراهم می کند در شرایط تجاری برای پروژه های با یک سرمایه گذار دانمارکی و یا منافع تجاری دانمارکی . IFU دارای تخصصی است که از سرمایه گذاری در نزدیک به 1200 شرکت فعال در 100 کشور جهان بدست آمده است.
IFO مدیر بنیاد تامین مالی از چهار صندوق دیگر، از جمله صندوق سرمایه گذاری آب و هوای دانمارک، که به منظور ترویج سرمایه گذاریهای مرتبط با آب و هوا در کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است می باشد.
lFU دارای دفتر مرکزی در کپنهاگ و 10 دفتر منطقه ای در آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و شرق اروپا است.

IFU از طریق دفتر خود در مصر تابحال نزدیک به 31 پروژه سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا انجام داده است. دفتر IFU در قاهره خدمات مشاوره را برای کشور های تونس، لیبی، مراکش، الجزایر، اردن و عراق فراهم می کند. IFU که متخصص در زمینه سرمایه گذاری است، به عنوان عضوی از هیات دانمارکی برای ملاقات با تجار ایرانی در ژانویه 2016 راهی ایران شد. حضور IFU در ایران منجر به شناخت مناسبی از بازار ایران شده است و این شناخت در آینده همکاریهای بیشتری بین ایران و IFU رقم خواهد زد. هم اکنون IFU سرمایه گذاری در کشورهای مصر، تونس، لیبی، مراکش، الجزایر، اردن و عراق را در خاورمیانه و شمال آفریقا، برای سال کاری جدید در نظر گرفته است. شرکت IFU دفاتر متعددی در سراسر جهان دارد. وجود یک دفتر در ایران می تواند سرمایه گذاری های IFU را در خاورمیانه و ایران به میزان قابل توجهی تسهیل کند زیرا شناخت تجار ایرانی از فرصت های اقتصادی در ایران به مراتب قوی تر و عمیق تر است. ایران و خاورمیانه با برخورداری از منابع طبیعی فراوان و توام با آن شرایط قابل رشدی که بر آنها حاکم است، زمینه بسیار مناسبی را برای توسعه دارند. بدین جهت متخصصان امر سرمایه گذاری و تجار ایرانی می توانند از این فرصت برای همکاری با IFU استفاده نمایند.
  • موقعیت مکانی دانمارک
  • دسته بندی امور مالی و خدمات