کریستین جانسن – وزیر امور خارجه دانمارک

امضا توافق نامه جامع هسته ای بین ایران و کشورهای عضو پنج +1 در 14 جولای 2015 برای ایران زمینه رشد و شکوفایی تجارت جهانی را به طور چشم گیری در سال های پیش رو به ارمغان آورده است.

روابط دیپلماسی بین دانمارک و ایران بیش از 80 سال قدمت دارد و در سالهای اخیر این روابط بین دو کشور بیش از قبل شدت یافته است. اکنون وقت آن رسده است که به همکاری های تجاری رونق بیشتری بدهیم. از این رو من مفتخر هستم که رهبری این هیأت تجاری به ایران را ئر تاریخ 4 و 5 ژانویه 2016 به عهده داشته باشم هیأت تجاری متشکل از رهبران بازار در زمینه های انرژی، فناوری پاک، تکنولوژی دریایی و خدمات آن مقوله، پزشکی، غذا و صنعت کشاورزی است.

استحکام روابط در این حوزه ها بین کشورهای دانمارک و ایران برای هر دو کشور از نظر رشد اقتصادی، خلق و ایجاد شغل و حرفه، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و محیط و موقعیت مزایای زیادی خواهد داشت. امیدواریم که دانش و تکنولوژی را شرکتهای دانمارک با رقبا ایرانی خود به اشتراک بگذارند و همچنین این بازدید رسمی مقامات دانمارکی باعث مستحکم سازی چشمگیر تعملات اقتصادی ما با کشور ایران را فراهم آورد.

کریستین جانسن – وزیر امور خارجه دانمارک