متوسط عمر : 

بانوان 9/81 سال  و مردان 78 سال

مساحت :

 916/42 کیلومتر مربع ( به استثناء گرین لند و جزایر فارو)

پول رایج :

کرونر دانمارکی

عضو : 

1949 سازمان ناتو

اتحادیه اروپا 1945

IMF 1946

1961OEDC

EU 1973

OSCE 1975

WTO 1995

اتحادیه شنگن 2001

پایتخت : 

کوپن هاگن 611/246/1 سکنه در مناطق پاتخت نشین

درآمد ناخالص محصولات داخلی :

346 میلیارد دلار امریکا