دانی آنان – سفیر دانمارک

اجرای بر جام موفقیت دیپلماسی قابل ملاحظه ای بوده که دنیا را به سمت ایجاد یک جهان امن تر سوق می دهد. این امر هم چنین فرصت های اقتصادی فراوانی را برای کشورهای دانمارک و ایران فراهم آورده است و مادامی که برداشتن تحریم هایی که شامل اکثر محدودیت ها در عرصه های نفتی ، گازی، پتروشیمی، کشتی رانی و مالی خواهد شد؛ این امر را برای ایران حتی در عرصه هایی که تحریم ها تاثیر مستقیم بر آنها نداشته مسمر ثمر خواهد بود و لغو تحریم ها بر مذاکرات مالی و معاملات نیز تسهیل کننده تجارت ایران خواهد شد.
ازاقتصاد ایران که تاکنون دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و یکی از یازده اقتصاد برتر است انتظار می رود که باعث یکپارچه سازی موفق در زمینه تجارت و سرمایه گذاری جهانی شده و این امر باعث رشد سالم و معمول اقتصادی در سال های جاری شود که این امر موجب حل و فصل برنامه های هسته ای ایران را برای به تحقق رسیدن انها در نیمه اول سال 2016 فراهم کند.
همچنین انتظار می رود که صادرات نفتی در اواخر سال 2016 دو برابر شود . کشور ایران نیز آمادگی کامل خود را برای جلب سرمایه گذاران خارجی به وسیله طرح های قراردادی و شمه های اقتصادی برای سرمایه گذار بخش خصوصی در عرصه های گازی و نفتی به مرحله اثبات رسانده باشد. که این امر حتی با نرخ پایین رشد نفت به قسمت های دیگر این کشور و مصرف خصوصی این کشور با جمعیت جوان و در حال رشد سرایت کرده و باعث رونق اقتصادی این کشور شود.
کشور دانمارک برای کشور ایران فرصت های زیادی را به ارمغان آورده است و این امر که ایران نیاز به دانش و تکنولوژی جدید با تأکید خاص و ویژه بر انرژی، پتروشیمی، پزشکی، تأسیسات زیربنایی ، فناوری پاک ، غذا و کشاورزی دارد بره همگان پوشیده نیست. در همین راستا شرکت های دانمارکی می توانند بهترین راه حل های را ارائه دهند و خدمات و محصولات دانمارکی از لحاظ تکنیکی پیشرفته و معتبر به حساب میایند.
لذا مفتخر هستم که وزیر امور خارجه دانمارک آقای کریستین جانسن در تاریخ 4 و 5 ژانویه به همراهی هیأت تجاری دانمارکی از ایران بازدید به عمل خواهند آورد و من بر این باور هستم که این بازدید مزایای و فرصت های تجاری مشترک را رونق خواهد داد که این امر موجب تحریک و تشویق رشد هر دو کشور ایران و دانمارک خواهد شد. و همچنین این امر روابط طولانی مدت و پایدار و حسنه بین کشورهایمان را ایجاد خواهد کرد . این امر زمینه را برای مشارکتهای جدید نوین و حوزه های همکاری آینده را فراهم خواهد ساخت.

سفیر دانمارک – دانی آنان