بازار جدید، مرزهای جدید
Thomas Bustrup, Deputy Director General Confederation of Danish Industry
Karen Haekkerup, CEO Danish Agriculture & Food Council
Jakob Ullegard, Director Danish Shipowners’ Association
Jens Klarskov, CEO Danish Chamber of Commerce
Halldor Halldorsson, Business Development Manager Danish Export Association
کمتر از یک سال است که ما سالگرد 80 روابط دیپلماسی بین ایران و دانمارک را جشن گرفته ایم. ماجرا از خطوط راه آهن ترانس ایران که به وسیله شرکت دانکارکی کامپاکس در اواسط دهه 30 ساخته شده است بر می گردد.
ایران دارای بازار شگفت انگیز برای اکثر شرکت های دانمارک هست. می توان ایران را یک پیشامد و امر کشف نشده قلمداد کرد. موقعیت ایران به عنوان یکی از کشورهای با 18 اقتصاد عظیم و جمعیت 78 میلیون نفری و ترکیب آن با موقعیت مرکزی اش در منطقه ایران را به جاذبه طبیعی برای کشوری مانند دانمارک تبدیل کرده است. کشورهای ایران و دانمارک نقاط مشترک زیادی دارند که از نقاط قوت کشور دانمارک داشتن تحصیلات عالیه، دانش، کیفیت بالا و راه حل های نو آورانه است.
تجارت در دهه گذشته بخاطر تحریم های بین المللی به حدی بود که از کشوری با وسعت ایران انتظار نمیرفت محدود شده بود.
ما براین باوریم که سرعت رشد پایدار کنونی در یک تجارت مشترک بین ایران و دانمارک را خلق کنیم. بیشترین صادرات کشور ما به ایران در حال حاضر شامل دارو و ماشین آلات است ولی با توجه به قراداد فی مابین هیآت تجاری دانمارک فرصتهای بیشتری را برای رقبا ایرانی خود به ارمغان آورده اس که این فرصت ها اکثرا در زمینه انرژی، دریاییو عرصه فناوری پاک ، پزشکی، غذا و صنعت کشاورزی است.
از این رو مفتخریم که وزیر امور خارجه دانمارک آقای کریستین جانسن عهده دار رهبری هیأت تجاری به ایرا در تاریخ 4-5 ژانویه بود ه است که این اولین هیأت تجاری دانمارکی در 10 ساله اخیر بوده است.
ما از شما بخاطر ایجاد فرصت بازدید از کشور زیبایتان کمال تشکر را داریم. و اطمینان داریم که این بازدید روابط تجاری بین دو کشور را مستحکم خواهد ساخت که حامل رشد، پیشرفت و راه حل های جدید برای هر دو کشور خواهد بود. منتظر ورود به تهران در این روزها هستیم.
هم چنین از شرکتختی ایرانی و دانمارکی که در فعالیت های برنامه ریزی شده هماکری داشته اند کمال تشکر را داریم.