به وب سایت Denmark2Iran.com خوش آمدید.
  • انتخاب زبان :
  • فارسی
  • انگلیسی

دسته بندی: انرژی و فناوری پاک

انرژی باد ، بهره وری انرژی، عرصه های نفتی و گازی، پتروشیمی، فناوری پاک، مدیریت مواد زائد، خدمات مشاوره و خدمات و فناوری اطلاعات، دارویی برای راه حل های هوشمندانه و سبز
کشور دانمارک به عنوان یک کشور مستقل و جدا از سوخت فسیلی در سال۲۰۵۰ سردمدار کشورهای جهان قرار گیرد و این امر مستلزم رشد و ارتقا انرژی و راهکارهای به وجود آمده برای رهایی از این استفاده از انرژی فسیلی خواهد بود. طرحهای دراز مدت بر استفاده از ساختارهای جامدات هنوز هم بر قوت خود باقی است که این امر حاکی از وابسنگی استخراج نفت ببه مدت جندین دهه است که در این راستا دانمارک ب در دهه 1970 به وسیله بحران نفتی به شدت تحت تاثیر قرار داشت. از همین رو تصمیم بر آن شد که راهکاری جدید برای نیازهای رشد انرژی در نظر گرفته شود و هم زمان برای مباحث محیطی نیز تدارکات لازم فراهم آید. به سبب این امر قوانین مانند بهره وری انرژی، انرژی های قابل تجدید، مدیریت منابع و مواد زائد، هوای پاک و آب آشامیدنی و شهرهای پایدار بوده است. این قوانین منعقد شده و تصویب یافته دولت دانمارک می باشند.
زمان بیانگر این است که اقتصاد پایدار و سیاست های محیطی می توانند در کنار هم باشند. از سال ۱۹۸۰ اقتصاد کشور دانمارک تقریبا ۸۰ درصد رشد یافته که این رشد بدون افزایش مصرف انرژی ناخالص بوده است. اکنون دانمارک سردمدار در پیشرفت تکنولوژی پایدار و راه حل های بکار گرفته شده در سرتاسر دنیا است.
صنعت انرژی دانمارک مفتخر است که راهکارهای خود را به اشتراک گذاشته و الهام بخش شرکت ها، شهروندان و رگلاتورها باشد.

Sorry, but nothing matched your search terms. Please try again with some different keywords.

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0